صندلی کوپ | مدل SH - 5679

توضيح فارسي : صندلی های کوپ بااستفاده از جک هیدرولیک به شما این امکان رامی دهد که از حداقل ارتفاع 35 سانتی متری وحداکثر52 سانتی متری وباچرخش 360 درجه از تسلط بیشتر کار بهره برده ومهارت خئد رادر شینیون وبراشینک وکوتاه کردن کامل نماید.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

قیمت   ریال

نام صندلی کوپ آرایشگاهی :

صندلی کوپ | مدل SH - 5679

عکس کوچک 1 :

files\7938\Products\15933-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\7938\Products\15933-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\7938\Products\15933-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

8440