صندلی کوپ مدل SH - 6997

توضيح فارسي : صندلی های کوپ با استفاده از جک هیدرولیک یه شما این امکان رامی دهد که از حداقل ارتفاع 35 سانتی متر وحداکثر 52 سانتی متر وچرخش 360 درجه از تسلط بیشتر کاربهره برده ومهارت خود رادر شینیون وبراشینگ وکوتاه کردن کامل نمایید.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

قیمت   ریال

نام صندلی کوپ آرایشگاهی :

صندلی کوپ مدل SH - 6997

عکس کوچک 1 :

files\7938\Products\15952-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\7938\Products\15952-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\7938\Products\15952-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

9799